Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach


Zespół odpowiedzialny jest za integrowanie i koordynowanie działań wszystkich podmiotów określonych w ustawie działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • profilaktykę i zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej oraz ograniczenie zaburzeń życia społecznego, związanych z występowaniem przemocy domowej,
 • monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • zapobieganie stosowaniu przemocy i zmniejszanie negatywnych następstw dla osób uwikłanych w przemoc,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • opracowywanie strategii działania i szukanie nowatorskich możliwości rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • wzmacnianie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz rodziny,
 • tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach,
 • poprawę skuteczności działań osób, instytucji i organizacji zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Informacja wytworzona przez:
Agata Kukier
email: mops_ledziny@interia.pl
, w dniu:  16‑09‑2015 08:10:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agata Kukier
email: mops_ledziny@interia.pl
, w dniu:  16‑09‑2015 08:10:18
Data ostatniej aktualizacji:
16‑09‑2015 08:10:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie